FANDOM


Tough Kindness is episode 127 of the Original Anime.


AKA

  • Self-Awareness as a Soldier! Strength Lies in the Pure Heart
  • Senshi no Jikaku! Tsuyosa wa Pyua na Kokoro no Naka ni

Gallery