FANDOM


Treed is episode 59 of the Original Anime.


AKA

  • True Love Awakens! The Makaiju's Secret
  • Mezameru shinjitsu no ai! Makaiju no himitsu

Gallery