FANDOM


Who's Really Who? is episode 124 of the Original Anime.


AKA

  • The Horror of the Approaching Shadow! Eight Senshi in a Tough Battle
  • Semari kuru yami no kyōfu! Kusen no Hassenshi

Gallery